Veelgestelde vragen

  • Dat heet triage. Ze doet het om een juiste inschatting te maken van welke zorg er voor u op welk moment nodig is. Ze heeft hier een speciale opleiding voor gevolgd en als huisarts kan je niet zonder! Behalve voor triage is het ook een manier voor de huisarts om zich voor te kunnen bereiden op uw komst. De voorbereiding is beter als bekend is waar u voor komt.

  • Een consult duurt 10 minuten. In die 10 minuten moet ‘alles’ gebeuren. U doet uw verhaal, uw huisarts onderzoekt u indien nodig, bedenkt wat er met u aan de hand is en wat hij of u er aan kan doen. Vervolgens krijgt u de uitleg en soms nog een verwijsbrief of recept. Na uw vertrek voert de huisarts alles in in de computer. U zult begrijpen dat het al een kunst is dit in 10 minuten voor elkaar te krijgen. Als u dan ook meerdere klachten wilt bespreken kan dat niet zonder uit te lopen en een langere wachttijd te veroorzaken. Dit willen we voorkomen.

  • U zult merken dat het steeds drukker is in de praktijk. U moet vaker een aantal dagen, soms zelfs een week wachten voor u kan komen als het een niet-spoedeisende klacht is. Dit is natuurlijk erg vervelend. Zowel voor u als patiënt, als voor ons als assistente en huisarts.

   Het streven is om de wachttijd niet langer te laten zijn dan 1-2 dagen. De reden dat dit niet altijd lukt is de grote wisseling in drukte (zorgvraag) en de toegenomen hulpvragen in de praktijk. Veel chronische zorg wordt vanuit de ziekenhuizen overgeheveld naar de huisarts (bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten). De huisarts heeft steeds meer personeel in de praktijk werken dat hij ook aan moet sturen.

   Natuurlijk een enorm mooie vooruitgang in de zorg in Nederland, maar niet direct makkelijk uit te voeren op praktijkniveau. We horen u denken, zet er dan gewoon een achtste arts bij! Maar de financiering van de gezondheidszorg zit zo in elkaar dat er niet automatisch meer geld beschikbaar komt als het drukker wordt.

  • Dit komt omdat zorgverzekeraars de apotheken verplichten een bepaald merk van het medicijn af te leveren. De zorgverzekeraars bepalen zelf voor hun verzekerden welk merk door hen vergoed wordt en welke niet. Daar heeft de apotheek of huisarts geen enkele invloed op. Het voorkeurmerk van de zorgverzekeraar geldt vaak voor een beperkte periode, meestal tussen de 3 en 12 maanden. Het kan dus zelfs vaker veranderen. Zorgverzekeraars proberen namelijk elke keer de goedkoopste medicijnen in te kopen. U zult, als u dan toch uw oude merk pillen wilt, dit zelf moeten betalen. We kunnen u vertellen dat zowel wij huisartsen als uw apotheker dit erg vervelend vinden en er op landelijk niveau onze zorgen over uiten.

  • Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

  • De huisartsen geven geen medische verklaringen af. Lees wat hiervoor de redenen zijn in de PDF.

   Geneeskundige Verklaring (PDF)

  • Nee, dat is nu nog niet geregeld. Apotheken zijn vaak al wel gekoppeld, dit is bijvoorbeeld makkelijk als u in het weekend hulp nodig heeft via de dienstapotheek. De koppeling met andere huisartsen en huisartsenposten zal binnenkort tot stand komen. Via www.ikgeeftoestemming.nl kunt u aangeven of u wilt dat uw medische gegevens beschikbaar zijn voor andere zorgverleners.

  • Reguliere huisartsenzorg: geen kosten

   Aan de reguliere huisartsenzorg zijn voor u geen kosten verbonden. De zorgverzekeraar betaalt deze kosten voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat.

   Eigen risico

   Medicatie en aanvullend onderzoek wordt wel vergoed, maar gaat van uw eigen risico. Dit geldt onder andere voor onderzoek van bloed, urine, ontlasting verricht buiten de praktijk.

  • Ja, voor bezoek aan een arts in het ziekenhuis heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

   De huisarts geeft alleen een verwijzing als hij dit medisch noodzakelijk acht. Veel medische problemen kunnen door de huisarts worden opgelost. Als dit niet het geval is, verwijst de huisarts u, na overleg met u, door naar een medisch specialist.

   Bent u reeds onder behandeling bij de specialist, dan is een verwijsbrief niet nodig.

  • Zoals u op onze website kunt terugvinden, werkt er soms een huisarts in opleiding zijn of haar laatste jaren onder supervisie van een huisartsopleider binnen onze praktijk.

   Het is een volleerd arts die bevoegd is zelfstandig te werken. Om de opleiding succesvol te laten zijn moet hij of zij wel de ervaring op kunnen doen. 

   We vertrouwen er op dat u samen met ons mee wilt werken aan opleiding van de huisartsen van de toekomst. Natuurlijk zal de huisarts opleider dokter Verheggen en de huisarts in opleiding zorgen dat de zorg veilig en goed verloopt.

  • Uw kunt zich aanmelden en uw eigen account activeren via www.mijngezondheid.net

   MijnGezondheid.net is een online omgeving waarmee u eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen. Als aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net kunt u gebruik maken van de app MedGemak.

  • Soms heeft u persoonlijke redenen waarom u graag uw oude vertrouwde medicijn wilt behouden. Uw huisarts kan dat helaas niet voor u bepalen. De zorgverzekeraar bepaalt of dit wel of niet mag.

   U zult dus ook met uw zorgverzekeraar contact op moeten nemen om hiervoor eventueel toestemming te krijgen. Mogelijk kan het wel als u het zelf betaalt.

  • Tegenwoordig weten we dat bij gezonde vrouwen een blaasontsteking meestal vanzelf over gaat. We wachten daarom het liefst met het voorschrijven van medicatie. Dat kan u natuurlijk zelf ook doen door pas na een dag of drie bij aanhoudende klachten uw urine langs te brengen.

   Mocht u niet gezond zijn (denk bijvoorbeeld aan een afwijking aan uw nieren, of diabetes) of u heeft koorts of veel buik- of flankpijn, dan wacht u natuurlijk niet met urine brengen.

  • U vangt dan urine op een in schoon potje om op de praktijk te laten onderzoeken. Tot u naar de praktijk gaat bewaart u het in de koelkast. U levert het bij voorkeur voor 10.00 uur in bij de balie zodat wij de tijd hebben het te onderzoeken, te laten beoordelen door de arts en zo nodig medicatie voor te schrijven en de apotheek tijd heeft dit klaar te leggen.

  • Met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt gegekeken of vrouwen van 30 tot en met 60 jaar risico hebben op baarmoederhalskanker. Door er vroeg bij te zijn kan baarmoederhalskanker worden voorkomen.

   Vrouwen van 30 tot en met 60 jaar ontvangen iedere 5 jaar een uitnodiging. Deelname is gratis. Bevolkingsonderzoek Nederland nodigt u uit op basis van uw geboortejaar. U ontvangt uw uitnodigingsbrief rond uw verjaardag.

   Heeft u een uitnodiging gehad van de screeningsorganisatie voor het bevolkingsonderzoek en wilt u meedoen? U kunt een uitstrijkje laten maken bij de huisarts of een zelfafnameset aanvragen.

   Zelfafnameset

   Vindt u het fijner om zelf een uitstrijkje te laten maken? Dan kunt u een zelfafnameset aanvragen. Dit kan via Mijn Bevolkingsonderzoek met uw DigiD. U kunt ook contact opnemen met de informatielijn. U krijgt de zelfafnameset binnen 14 dagen thuis gestuurd. In de gebruiksaanwijzing ziet u stap voor stap hoe u de zelfafnameset kunt gebruiken. Na deelname ontvangt u binnen 4 weken een brief met de uitslag.

   Meer informatie via Bevolkingsonzerzoek Nederland