Toestemming geven voor het uitwisselen van medische gegevens

Alleen met uw toestemming kunnen uw medische gegevens worden uitgewisseld met andere zorgverleners. Voor meer informatie en vragen hierover kunt u terecht op de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

Website VZVZ

070 - 31 73 456

U kunt toestemming geven via de website www.ikgeeftoestemming.nl. Ook kunt u toestemming geven door ingevulde en ondertekende formulieren in te leveren of op te sturen naar de praktijk. Download en print het formulier via onderstaande button.

Toestemmingsformulier

Landelijk Schakelpunt

Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur: een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten raadplegen in elkaars systemen – 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hiervoor speciaal ontwikkeld en beveiligd.

Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Die gegevens blijven gewoon staan in de dossiers bij de huisarts en apotheek. Daar kunnen andere zorgaanbieders, via het Landelijk Schakelpunt, de belangrijkste informatie bekijken.

Het Landelijk Schakelpunt is verdeeld in regio’s. Jouw zorgaanbieders kunnen je medische gegevens alleen binnen je regio delen en bekijken.

Toestemming
Als je toestemming geeft, melden je huisarts en apotheken je burgerservicenummer (BSN) aan bij de verwijsindex van het Landelijk Schakelpunt. Kom je bij een andere zorgaanbieder, dan kan die met je BSN zoeken in de verwijsindex: welke zorgaanbieders delen welke medische informatie over jou? Vervolgens kan die andere zorgaanbieder de gegevens bekijken die hij nodig heeft voor je behandeling.

Doorgeven uitslagen/gegevens

Regelmatig ontvangen wij het verzoek van partner/ouders/kinderen om uitslagen of gegevens te delen van een patiënt. Hierbij volgen wij de volgende regels:

  • Uitslagen en gegevens met betrekking tot personen <12 jaar worden uitsluitend verstrekt aan zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
  • Uitslagen en gegevens van personen tussen de 12–16 jaar worden aan het kind + wettelijke vertegenwoordiger doorgegeven, tenzij het kind bezwaar maakt tegen het doorgeven van uitslagen aan de wettelijk vertegenwoordiger.
  • Uitslagen en gegevens van personen >16 jaar worden niet verstrekt aan derden, dus niet aan partner/ouders/kinderen. De patiënt moet zelf de praktijk bellen of langskomen om de uitslag te verkrijgen, tenzij patiënt toestemming heeft gegeven (mondeling of schriftelijk en dit in het dossier is vastgelegd).
  • Verstrekken van medische gegevens aan derden (instanties, ketenzorg, andere zorgverleners) wordt uitsluitend gedaan met toestemming van de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger.

Indien u schriftelijk wilt vastleggen wie er toestemming heeft om uw lab-uitslagen of andere medische gegevens op te vragen, maak dan gebruik van dit formulier.

Het medisch dossier bij minderjarigheid

In geval van minderjarigheid gelden de volgende wettelijke uitgangspunten, waaraan de praktijk zich ook houdt:

  • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht om het dossier in te zien of om een kopie van het medisch dossier op te vragen.
  • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers (een door de rechter aangewezen mentor of curator) van kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar hebben het recht om het dossier van hun kind in te zien. Het kind én de ouders of wettelijk vertegenwoordiger moeten hiervoor allebei schriftelijk toestemming geven. Een kind tussen 12 en 16 jaar mag bezwaar maken als de ouders het dossier van hem/haar willen inzien. Wanneer de behandelaar vindt dat het kind daar zelf over kan beslissen dan zal hij met het bezwaar instemmen.
  • Een niet-gezaghebbende ouder van een kind tussen 12-16 jaar heeft geen recht om het dossier in te zien of een kopie van het dossier op te vragen.
  • Jongeren vanaf 16 jaar worden juridisch als volwassen beschouwd en hebben daardoor volledige zeggenschap over hun behandeling en medisch dossier.

Voor meer informatie kunt u ook de website van de Rijksoverheid raadplegen. 

Veilig e-mailen

Privacywetgeving schrijft voor dat privacygevoelige gegevens, zoals medische informatie, veilig verstuurd moeten worden. In onze praktijk maken wij hiervoor gebruik van ZorgMail. Wilt u wat meer weten over ZorgMail, bekijk dan deze korte film.

Wilt u ons als patiënt mailen? Maak dan gebruik van ‘Berichten’ in www.mijngezondheid.net.