Huisregels

In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels. Wanneer deze regels niet nageleefd worden, kan de huisarts u de toegang tot de praktijk ontzeggen.

Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie. De huisarts of zijn/haar medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

WEL

Medewerkers, cliënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen.

Mobiel telefoneren mag, maar houd wel rekening met anderen. Zo willen wij dat u uw mobiel uit heeft wanneer u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts. Ook vragen wij u rekening te houden met andere patiënten in de wachtkamer en hen niet te storen wanneer u belt.

Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

NIET

Zonder geldige reden in de praktijk aanwezig zijn.

Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.

Roken. Wanneer u wilt roken, vragen wij u vriendelijk dit te melden aan de doktersassistente en vervolgens naar buiten te gaan.

Alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen gebruiken of verhandelen.

Wapens, van welke soort dan ook, bij u dragen.

Zonder toestemming fotograferen of filmen.

Niet verschenen, zonder bericht

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. We willen graag dat u dit minimaal 24 uur van tevoren aan ons doorgeeft. Zo kunnen we op die tijd een andere patiënt helpen en de wachttijden voor iedereen korter houden.

Voor afspraken bij de POH-GGZ of POH-Somatiek plannen we meer tijd in, waardoor de wachttijden langer zijn. Daarom willen we een eventuele afzegging voor deze afspraken graag 48 uur van tevoren van u horen.

Mocht u niet op tijd afzeggen waardoor we geen andere patiënten kunnen helpen, krijgt u de eerste keer een waarschuwing. Komt dit vaker voor, sturen we u een rekening van €10,-. Deze moet u zelf betalen, want de zorgverzekeraar vergoed deze kosten niet; u bent namelijk niet gekomen en er is dus ook geen zorg geleverd.