Zorg en hulp in de palliatieve fase

22 juni 2023  

Als u te horen krijgt dat u niet meer beter zult worden, is dat ingrijpend. Om klachten te verlichten en lijden te voorkomen wordt palliatieve zorg aangeboden.

Palliatieve zorg is de zorg die u en uw naasten krijgen als u ongeneeslijk ziek bent. Palliatieve zorg is gericht op uw welzijn (lichaam, geest en omgeving), om te zorgen dat uw leven zo goed en prettig mogelijk blijft. Want al wordt u niet meer beter, uw leven kan nog wel veel te bieden hebben. 

Website Overpalliatievezorg.nl

In de palliatieve fase kunt u meer last krijgen van klachten. Op de website www.overpalliatievezorg.nl vindt u veel informatie over palliatieve zorg en de palliatieve zorgverlening in uw regio. U vindt informatie over: 

  • Lichamelijke zorg: het voorkomen en/of verminderen van lichamelijke klachten zoals pijn, misselijk en/of braken, vermoeidheid, benauwdheid en diarree
  • Psychologische zorg: het voorkomen en/of verminderen van geestelijke klachten, zoals angst, somberheid en verdriet
  • Sociale zorg: hulp bij problemen met de mensen om u heen en bij het verwerken van veranderingen op het gebied van afhankelijkheid, werk, status, inkomen enzovoort.
  • Spirituele zorg: hulp bij levensvragen zoals ‘wat is de zin van het leven en waarom ik’ of ‘hoe kan ik de regie houden’ en ‘wat vind ik belangrijk in mijn leven’.

Bekijk hier alle mogelijke klachten in de palliatieve fase.

Welke zorgverleners kunnen helpen?

Er komt veel op u en uw naasten af. Maar u staat er niet alleen voor: er is hulp en zorg voor u beschikbaar. Er zijn verschillende zorgverleners die kunnen helpen. Wie dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor de één is de huisarts een belangrijke persoon, de ander gaat het liefst naar een medisch specialist of verpleegkundige. Alle zorgverleners werken met elkaar samen en stemmen de zorg met u en met elkaar af. U vindt hier een overzicht van welke zorg en hulp beschikbaar is.

Zorg en hulp in uw buurt

U beslist natuurlijk zelf of u een bepaalde behandeling of begeleiding wilt of niet. De Palliatieve ZorgZoeker helpt u een handje en geeft een overzicht van de beschikbare zorg en hulp in uw regio. 

Palliatieve ZorgZoeker

Meer lezen over palliatieve zorg?

Ga naar overpalliatievezorg.nl